OŚRODEK ZINTEGROWANYCH BADAŃ STRUKTURALNYCH I CZYNNOŚCIOWYCH CENTRALNEGO UKŁADU NERWOWEGO 

https://mobirise.com/

INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ im. MACIEJA NAŁĘCZA POLSKIEJ AKEDEMII NAUK

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ

Realizacja inwestycji projeku CNSLab